Tiếp nhận Phản ánh, Kiến nghị về thủ tục hành chính quận Ninh Kiều


Tiếp nhận, xử lí "Phản ánh, Kiến nghị" của các cá nhân tổ chức về các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của quận và các phường thuộc quận Ninh Kiều; Hay về các hành vi, thái độ của cán bộ, công chức gây chậm trễ, phiền hà hoặc không thực hiện, cũng như thực hiện không đúng với các quy định pháp luật Lưu ý: Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo
Địa chỉ Số 215 Nguyễn Trãi, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại 0794944554
Hộp thư liên hệ kstthcquanninhkieu@gmail.com